Skuteczność psychoterapii

psychology session sign vectorSkuteczność istniejących technik psychoterapeutycznych jest w niedostatecznym stopniu potwierdzona za pomocą ścisłych badań ilościowych (…) i dopóki to nie nastąpi, opinie dotyczące tych metod opierają się jedynie na klinicznym doświadczeniu poszczególnych praktyków, a nie na powszechnie znanych dowodach, zdolnych wytrzymać krytyczną weryfikację.

 British Psychology Society, Statment on the statutory registration of psychotherapists. „Bulletin of the BPS”, 33, 1980, s. 353-356.

Reklamy