Rozpoczynasz terapię?

Powinieneś więc wiedzieć, że na początku terapeuta będzie zawierał z tobą kontrakt. Oto przykład wypowiedzi skierowanej do pacjentki przez jednego z najsławniejszych terapeutów świata – Miltona H. Ericssona”

Warunkiem jest absolutne, pełne i całkowite posłuszeństwo w stosunku do każdej instrukcji, jaką ci dam, bez względu na to, co rozkażę czy zażądam. (…) Powiem ci, co robić i ty to zrobisz. To jest to. Jeżeli powiem, byś zrezygnowała ze swojego stanowiska, zrezygnujesz z niego. Jeżeli powiem, żebyś jadła na śniadanie świeże ząbki czosnku, będziesz je jadła. (…) Chcę działania i reakcji – nie słów, idei, teorii, koncepcji. (…) Jeśli przyjdziesz jesteś zobowiązana do terapii i twoje konto bankowe należy do mnie tak, jak dowód rejestracyjny twojego samochodu. (…) Powiem ci, co robić i jak to robić, a ty będziesz najbardziej posłuszną pacjentką.


 E.L. Rossi, Innovative hypnotherapy: The collected papers of Milton H. Erickson on hypnosis. T. 4, Irvington Publishers, New York 1980, s. 482-490. Cyt. Za: J. Masson, Przeciw terapii. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

Reklamy