Masz terapeutę? Więc koniecznie przeczytaj!

Książka Williama Epsteina  pod tytułem Psychotherapy as Religion. The Civil Divine in America z 2006 roku, zawiera wyczerpujący przegląd badań nad efektywnością psychoterapii. Już w Przedmowie autor pisze:

Psychotherapeutic intervention has not demonstrated any benefit to any patient group under any circumstances.

51vdnCuOrPL

Reklamy